เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

RESERCH NURSE & STUDY COORDINATOR
Project Manangement

งานบริการด้านการจัดการโครงการวิจัยจาก Chula CRC ดูแลโครงการวิจัย ตั้งแต่ phase I – phase IV โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยมามากกว่า 10 ปี ประสานงานทุกด้านของการศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้สนับสนุนงานวิจัยและทีมผู้วิจัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

Step of project management

1. initiating: ดูแลกำกับทีมแพทย์ผู้วิจัย และ sponsor ในการเตรียมเอกสารโครงการวิจัย ยื่นขอต่อจริยธรรมการวิจัยในคน

2. Planning: สร้างและกำหนดขอบเขตทั้งหมดของโครงการวิจัย วางแผนกิจกรรมให้ตรงไปตามข้อกำหนดของโครงการวิจัย ประเมินความเสี่ยงและหาวิธีการจัดการรองรับเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นสำคัญ การกิจกรรม และวางแผนการจัดการต่างๆ โดยอ้างอิงจากงบประมาณทีได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. Execution: กำหนดเป้าหมาย และ

4. Monitoring and controlling: ควบคุมคุณภาพ และติดตามแก้ไขงานวิจัยให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกำหนดเวลา.

5. Closing: จัดเก็บเอกสารหลังจบโครงการวิจัย เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

Therapeutic areas

Therapeutic areas: สาขาด้านการวิจัย

          ศูนย์วิจัยได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย อย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงทำให้ประสบการณ์การดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยมีความหลากหลายสาขา โดยศูนย์ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างสำหรับการดำเนินกิจกรรมของโครงการวิจัยที่มีความซับซ้อนและนวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยสาขาที่ได้ดำเนินการโครงการวิจัยมาแล้ว ดังนี้

 • Cardiology: โรคหัวใจ 
 • Nephrology: โรคไต 
 • Hematology: โรคเลือด
 • Orthopedics กระดูกและข้อ 
 • Rheumatoid: โรคข้อและรูมาตอยด์ 
 • Infectious disease: โรคติดเชื้อInfectious disease 
 • Ophthalmology: โรคตา
 • Pulmonary/Respiratory Disease: โรคปอดและระบบ
 • Oncology: มะเร็ง
 • Lymphoma: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 
 • Obstetrics/Gynecology: สูติ-นรีเวช 
 • Dermatology: ผิวหนัง 
 • Neurology: โรคระบบประสาท 
 • CAR T cell: เซลล์ภูมิคุ้มกัน 
 • Vaccines: วัคซีน 
 • Stem cell transplantation: การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
 • Covid-19 vaccine: โควิด-19 วัคซีน 
 • Pediatrics: เด็ก
 • Healthy volunteer: อาสาสมัครสุขภาพดี 

PK & BE Service

การศึกษาด้านเภสัชจลศาสตร์และชีวสมมูล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์ของยาในทันทีและตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเที่ยงตรงจึงเป็นความท้าทายของการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยสำหรับผู้วิจัยและทีมที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการขั้นตอนของกิจกรรมของการวิจัยที่สอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กำหนด เพื่อการบรรลุเป้าหมายและได้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างถูกต้องแม่นยำ ศูนย์วิจัยได้ให้บริการ สำหรับโครงการวิจัยที่ศึกษาเภสัชจลศาสตร์เภสัชจลศาสตร์และชีวสมมูล ได้แก่

 • Budget and Mediacl Supply: การคำนวณต้นทุนราคาอุปกรณ์และการจัดหา สำหรับการทำ procedures
 • Team Management and Operation: ทีมสำหรับการดำเนินกิจกรรม    
 • Pre-Screen and Recruitment: ทีมคัดกรองและให้ข้อมูลคำแนะนำแก่อาสาสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย
 • Activity area: พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัย
 • Bed: เตียงนอนสำหรับอาสาสมัครที่ต้องดำเนินกิจกรรมของโครงการวิจัย พร้อมกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด จำนวนตั้งแต่1-10 คน
 • Eqipment and Facilities: อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ วิจัย เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มและอื่นๆ เป็นต้น
 • Consultant: การบริการให้คำแนะนำปรึกษาวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัย
 • Record data design and Planing : การออกแบบเอกสารสำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย

Your Comprehensive
Solution for Clinical Studies.

Email

admin@chulacrc.org

Phone

02-251-6704

Open hour

Monday-Friday 08:00 AM - 05:00 PM

Address

CHULA CLINICAL RESEARCH CENTER (CHULA CRC), Faculty of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital 7th Floor Aor Por Ror Building, Rama 4 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330