เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

FACILITIES

ศูนย์วิจัยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัย ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารโครงการวิจัย การดูแลสุขภาพอาสาสมัคร การตรวจและบริการด้านสุขภาพ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาวิจัย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงได้เตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่

Document security
ห้องเก็บเอกสารโครงการวิจัย Archive ที่มีระบบตรวจสอบและอนุญาต เฉพาะบุคคลากรที่สามารถการเข้าถึงเอกสารของโครงการวิจัย
Monitoring
มีห้องและพื้นที่ เพื่อรองรับการตรวจสอบเอกสาร งานคุณภาพโครงการวิจัย
Meeting
ห้องประชุม ขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ท่าน
Materials and Equipment
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตราฐานด้านความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำถูกต้องและมีการรับรองการตรวจสอบของเครื่องมือ
Safety and Emergency
ความพร้อมของทีมและอุปกรณ์ สำหรับช่วยฟื้นคืนชีพ แบบ BLS และ ACLS กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
OPD department
ห้องตรวจประเมิน สุขภาพของอาสาสมัครและการดำเนินกิจกรรมของโครงการวิจัย
IP storage
ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ยาวิจัยที่มีการควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน สามารถรองรับการเก็บผลิตภัณฑ์ยาวิจัย ที่อุณหภูมิ -20 ° C, 2-8 ° C และ 15-25 ° C
Activity area
พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัย ที่มีจำนวนอาสาสมัคร ตั้งแต่ 1-50 คน
Bed
เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครของโครงการวิจัย จำนวน 26 เตียง

Your Comprehensive
Solution for Clinical Studies.

Email

admin@chulacrc.org

Phone

02-251-6704

Open hour

Monday-Friday 08:00 AM - 05:00 PM

Address

CHULA CLINICAL RESEARCH CENTER (CHULA CRC), Faculty of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital 7th Floor Aor Por Ror Building, Rama 4 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330